لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

ترجمه | مجله‌ی داستانی بیدار

در بیدار، افزون بر داستان‌های ایرانی، که تمرکز ماست،‌ ترجمه‌ی داستان‌های خوب جهانی را هم منتشر می‌کنیم تا خوانندگان و نویسندگان را با دستاوردهای داستان‌نویسی جهان آشنا کنیم، و از این راه به بهبود داستان ایرانی یاری برسانیم.

هر روز نویسنده بودن

علی رضایی وحدتی

مزیت شعر

ایان مک‌یوئن
فریبا گرانمایه
خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها