لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

داستان‌نویسی ۱: تکنولوژی نوشتن | مجله‌ی داستانی بیدار
همرسانی:
۱۶ تیر ۱۳۹۸

داستان‌نویسی ۱: تکنولوژی نوشتن

علیرضا ایرانمهر

گوینده: علیرضا ایرانمهر

بارگیری پادکست
خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها