لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

حافظ و فردوسی کجا رفتند؟ | مجله‌ی داستانی بیدار
همرسانی:
۲۶ مرداد ۱۳۹۸

حافظ و فردوسی کجا رفتند؟

علیرضا ایرانمهر

گوینده: علیرضا ایرانمهر

بارگیری پادکست

حافظ و فردوسی کجا رفتند؟

چرا ما امروز نویسنده جهانی نداریم؟

درسگفتار داستان‌نویسی با وکاوی تاریخ ایران و سه نکته از ادبیات و ترافیک و بازی مارپله.

خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها