لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

حق حضانت | مجله‌ی داستانی بیدار
همرسانی:
۲۰ مرداد ۱۳۹۸

حق حضانت

زیبا همت

نگار را بعد از وضع حمل اعدام کردند. کودک به ولی دم مقتول واگذار شد.

خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها