لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

شکل‌شناسی همینگوی | مجله‌ی داستانی بیدار
همرسانی:
۰۸ مهر ۱۳۹۸

شکل‌شناسی همینگوی

علیرضا ایرانمهر

گوینده: علیرضا ایرانمهر

بارگیری پادکست

فهرست برخی مطالب که در این پادکست آموزشی و تحلیلی خواهید شنید:

  1. رابطه‌ی عشق در شروع زندگی و شروع داستان
  2. چیدمان انفجارهای در نقاط کلیدی داستان
  3. شیوه‌ی قرار گرفتن اتفاق، موقعیت و گسترش در داستان.
  4. کنار کسی که بهت خیانت می‌کنه چی می‌گی؟ (چند تکنیک دیالوگ نویسی)
  5. شاه بی وطن! مهم نیست چه کسی را تیرباران می‌کنند مهم این است که تو جزو آن ها نباشی!

و نکات دیگر

خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها