لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

عشق‌باز | مجله‌ی داستانی بیدار
همرسانی:
۲۰ مرداد ۱۳۹۸

عشق‌باز

علیرضا میمندی

گفتم: «کبوتر خریداری؟»

گفت: «شرمنده، خوراک گران شده است.»

اینجا بود که فهمیدم عشق‌بازها هم دنبال سودشان هستند.

خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها