لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

Mohammadreza Rasuli | مجله‌ی داستانی بیدار
محمدرضا رسولی

محمدرضا رسولی

نویسنده

کارشناس ارشد سینما و کارشناس ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران.


از محمدرضا رسولی:

خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها