لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

نقد داستان «جرات یا حقیقت» | مجله‌ی داستانی بیدار
همرسانی:
۲۱ مهر ۱۳۹۸

نقد داستان «جرات یا حقیقت»

علیرضا ایرانمهر

گوینده: علیرضا ایرانمهر

نقد داستان «جرات یا حقیقت» نوشته‌ی میلاد رضایی

بارگیری پادکست

سفر به رستاخیر و چهار نکته ی درخشان در یک داستان.

خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها