لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

واقعیت‌های ابرگون: نقد داستان زاینده رود دختر ندارد | مجله‌ی داستانی بیدار
همرسانی:
۰۵ مرداد ۱۳۹۸

واقعیت‌های ابرگون: نقد داستان زاینده رود دختر ندارد

علیرضا ایرانمهر

گوینده: علیرضا ایرانمهر

نقد داستان «زاینده‌رود دختر ندارد» نوشته‌ی سمیه سیدیان

بارگیری پادکست
خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها