لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

Parisa Kiumarsi | مجله‌ی داستانی بیدار
پریسا کیومرثی

پریسا کیومرثی

نویسنده

کارشناسی و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران.


از پریسا کیومرثی:

خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها