لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

Puria Eskandarzadeh | مجله‌ی داستانی بیدار
پوریا اسکندرزاده

پوریا اسکندرزاده

نویسنده
 • نویسنده مجموعه داستان نویسندگان آینده ایران 2(چاپ انتشارات نجوای قلم/سال 96)
 • نویسنده مجموعه داستان مشق خیس(چاپ انتشارات خط خطی سال 97)
 • نویسنده مجموعه داستان حریم حرم (انتشارات بسیج سال 96)
 • نویسنده مجموعه داستان مینی مال نویسنده شو سال 96
 • کسب رتبه شایسته تقدیر جشنواره ملی نوروز من سال 98
 • کسب رتبه اول کشور نهمین و یازدهمین جشنواره بین المللی خورشید ولایت در رشته داستان در سال 95 و 97
 • کسب رتبه سوم پانزدهمین و شانزدهمین جشنواره ملی رهاورد سرزمین نور در سال 96 و 97
 • کسب رتبه اول کشور اولین جشنواره ملی پدر و مادر بهشت تو در رشته قطعه ادبی در سال 96
 • کسب رتبه اول کشور اولین جشنواره ملی داستان طنز تند و شیرین کاشان در سال 96
 • کسب رتبه اول کشور دومین جشنواره ملی آیین دوستی در رشته داستان و خاطره در سال 94
 • کسب رتبه اول کشور اولین جشنواره ملی ورزش و سلامت در رشته دلنوشته در سال95
 • کسب رتبه اول در مسابقه فرهنگی ملی دیده بان در رشته دلنوشته در سال 95
 • کسب رتبه اول دومین جشنواره ادبی سپیداردر رشته داستان در سال 95
 • کسب رتبه دوم جشنواره استانی نماز در رشته خاطره در سال95
 • کسب رتبۀ شایستۀ تقدیر نهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان در سال 95 و جشنواره تابش سال 97 و جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا(رضوی)سال 95

از پوریا اسکندرزاده:

خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها