لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

پیراهن‌های روی هم | مجله‌ی داستانی بیدار
همرسانی:
۱۲ مرداد ۱۳۹۸

پیراهن‌های روی هم

علیرضا ایرانمهر

گوینده: علیرضا ایرانمهر

بارگیری پادکست

پیراهن‌های روی هم - مرد بی زن و شب بی سیگار - داستانی از کتاب «بریم خوش گذرونی» نوشته‌ی علیرضاایرانمهر

خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها