لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

Nilufar Ajri | مجله‌ی داستانی بیدار
نیلوفر اجری

نیلوفر اجری

نویسنده

داستان نويس و منتقد ادبی (معرفی و بررسی کتاب در بخش ادبیات روزنامه ی آرمان ملی و سایت کافه داستان)


از نیلوفر اجری:

خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها