لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

مقاله‌ها | مجله‌ی داستانی بیدار

هر روز نویسنده بودن

۲۷ بهمن ۱۳۹۸
علی رضایی وحدتی

سرانجام کتابی که می‌خواستی را بنویس

۱۶ دی ۱۳۹۸
علی رضایی وحدتی

آرام مردن، خوب زیستن

۱۲ آذر ۱۳۹۸
علی رضایی وحدتی

سنگ سفید توالت در برهوت

۰۴ آبان ۱۳۹۸
علیرضا ایرانمهر

معناشناسی در داستان

۲۴ شهریور ۱۳۹۸
علیرضا ایرانمهر

عشق، ناکامی، سرخوشی

۰۲ شهریور ۱۳۹۸
علیرضا ایرانمهر

گاه فراموشی نیز یک انتخاب است

۲۶ مرداد ۱۳۹۸
علیرضا ایرانمهر

آقای کمبوجیه عشق‌بازی نکرده است

۱۹ مرداد ۱۳۹۸
علیرضا ایرانمهر

گریز از خویشتن

۱۲ مرداد ۱۳۹۸
بهروز امامی اردستانی

چرا همه باید بنویسند

۱۵ تیر ۱۳۹۸
علی رضایی وحدتی

چگونه گفتگوهایی درخشان بنویسیم – بخش ۱

۰۹ تیر ۱۳۹۸
علی رضایی وحدتی

چرا داستان مهم است

۰۲ تیر ۱۳۹۸
علی رضایی وحدتی

ادبیات نوری (زبان عصر ارتباطات)

۱۹ خرداد ۱۳۹۸
علیرضا ایرانمهر

آغاز به کار

۰۲ خرداد ۱۳۹۸
علی رضایی وحدتی

رویکرد بیدار

۰۲ خرداد ۱۳۹۸
علیرضا ایرانمهر
خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها