لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۴۸

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
گویندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان گویندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

همه‌ی گویندگان | مجله‌ی داستانی بیدار

علی رضایی وحدتی

فاطمه نودهی

مرضیه کوکبی

مهران یسره

مرضیه غازی

میلاد کارگر

شقایق سیف‌کار

پریسا صمیمی

خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها