لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۳۵

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

تازه‌های جشنواره‌ی فسون | مجله‌ی داستانی بیدار

تازه‌های جشنواره‌ی داستان کوتاه فسون

با استقبال گسترده و بیش از انتظاری که از نخستین دوره‌ی جشنواره‌ی فسون شد، بیش از ۶۵۰ داستان از بیش از ۴۲۰ نویسنده دریافت کرده‌ایم. در این میان، داستان‌های درخور هم پرشمارند.

داوری داستان‌ها آغاز شده است و تا کمابیش یک ماه دیگر برنده‌های جشنواره اعلام خواهند شد. با این همه، تا پس از اعلام برنده‌ها، داستان‌های برگزیده، به تدریج در مجله منتشر خواهند شد. داستان‌های خوش‌پرداخت و ژرف بیش از سه برنده هستند.

نقد داستان‌های فرستاده شده به جشنواره‌

خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها