لوگوی مجله بیدار

شماره‌ی ۲۳

در این شماره
داستان
مقاله
نقد
پادکست
ترجمه
نویسندگان
همکاری
جشنواره
کارگاه نویسندگی
در این شماره داستان مقاله نقد پادکست ترجمه نویسندگان همکاری جشنواره کارگاه نویسندگی

تازه‌های جشنواره‌ی فسون | مجله‌ی داستانی بیدار

تازه‌های جشنواره‌ی داستان کوتاه فسون

سررسید فرستادن داستان برای جشنواره‌ی فسون تا ۱۵ آذر ماه تمدید شد.

نقد داستان‌های فرستاده شده به جشنواره‌

خانه درباره‌ی ما خبرنامه تماس با ما پیوندها
© مجله‌ی داستانی بیدار.
درباره‌ی ما
خبرنامه
تماس با ما
پیوندها